FRP FiberGlass Grating ฝาตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส

FRP FiberGlass Grating ฝาตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส

Special Size FRP Grating : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส สั่งตัดตามขนาด มีทั้งแบบเป็นตะแกรงระบายน้ำ แบบฝาท่อปิดทึบ และแบบแผ่นชี๊ตกันลื่น     เหมาะสำหรับใช้งานกับ ฝาปิดบ่อพัก ฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าส ฝาแมนโฮลไฟเบอร์กล๊าส ฝาแมนโฮลโคเวอร์ ฝาบ่อเหล็กฝาท่อไฟเบอร์กล๊าส ฝาถังแซทด๊อสDos ฝาบ่อเกรอะเฮฟวี่ดิวตี้HeavyDuty แผ่นฝาปิดรางกัตเตอร์ ManholeCOVER DuctileManholeCover TrenchDrainCover

Standard Size FRP Grating Quotation: ราคาตะแกรงไฟเบอร์กล๊าส แผ่นเต็มมาตรฐานขนาดใหญ่ รวมทุกรูปแบบ เช่น แยกตามความหนา 3 ขนาด ตั้งแต่ หนา 25มม. 38มม. 50มม. ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสแบบแผ่นทึบปิดสนิมใช้เป็นฝาบ่อ หรือ ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสมินิเม็ชช่องรูเล็กพิเศษ ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสแบบบางพิเศษใช้ทำฟาซาดหน้ากากตึกแผ่นกั้นกรองแสงตกแต่งอาคาร แผ่นปิดจมูกบันได แผ่นปิดพื้นผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส

fiberglassfrpdraingcovergrating เกรตติ้งตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสระบายน้ำล้น

FRP Grating คือ ตะแกรงพลาสติกที่เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส 18 ชั้นถักสานกันเป็นรูปตาข่ายและทำการผลิตโดยหล่อด้วย Resin Polymer ขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวกันทั้งแผ่น โดยมีอัตราส่วนระหว่าง Plastic Resin : Fiberglass เท่ากับ 70% : 30% มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

    • ทนน้ำและการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดีเยี่ยม (Excellent Water and Corrosion Resistance)เนื่องจาก Grating ถูกหล่อขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวกัน ไร้รอยต่อภายในแผ่น เหมาะสำหรับใช้งานในบริเวณที่เปียกชื้น หรือ จุ่มแช่ในน้ำบ่อยๆ

    • น้ำหนักเบากว่าตะแกรงเหล็กประมาณ 3 เท่า สามารถตัด ติดตั้ง และเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว (Light Weight and Easy Installation)

    • รับน้ำหนักได้ดี มีความเหนียวตัวสูงจากการที่มี Fiberglass เสริมแรง 18 ชั้น ทำให้ทนต่อการตกกระแทกของวัตถุได้ดีมากกว่าตะแกรงเหล็ก หรือ ตะแกรงพลาสติกธรรมดา (Excellent Impact Resistance)

    • ทนต่อการลามไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E-84 Class 1

    • FRP Grating แตกต่างกับ Plastic Grating ธรรมดา ตรงที่ Plastic Grating (เช่น PE,PVC หรือ PP Grating) ไม่มี Fiberglass เสริมแรงทำให้รับน้ำหนักได้น้อยกว่ามากและไม่ทนต่อแรงกระแทก เมื่อใช้งานเป็นเวลานานอาจกรอบหรือแตกได้เมื่อรับแรงกระแทก หรือ รับน้ำหนักได้น้อยลง

    • FRP Grating เป็นวัสดุตะแกรงที่มีอายุการใช้งานนานที่สุด เมื่อเทียบกับ ตะแกรงโลหะ ตะแกรงพลาสติก ไม้จริง หรือ ไม้เทียม โดยมีอายุใช้งานยาวนานได้ถึง 30-100 ปี